Aktualności

           

Dodano: 10-09-2019 15:53

Szanowni Państwo!!
Uprzejmie informujemy, iż od dnia dzisiejszego nie przyjmujemy zgłoszeń na zajęcia indywidualne – brak wystarczającej kadry instruktorskiej.  

Dodano: 12-09-2019 09:08

             

Szanowni Państwo!!
Serdecznie zapraszamy na grupowe zajęcia nauki pływania, organizowane przez Centrum Sportu Wilanów
m. st. Warszawy. Zajęcia grupowe dla dorosłych rozpoczną się w dniu 2 września 2019r. Dla pozostałych grup zajęcia rozpoczną się w dniu 16 września 2019r.

W dniu 9 września 2019r. oraz 12 września 2019r. na pływalni przy ul. Wiertniczej 26a odbędą się bezpłatne testy sprawnościowe dla dzieci, na podstawie których dzieci zostaną zakwalifikowane do poszczególnych grup. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie udziału w testach e-mail  – proszę podać imię, nazwisko, wiek dziecka.
Harmonogram testów:

9.09.2019r. 12.09.2019r.
16:45-5-6 lat 17:00-5-6 lat
17:30-7-8 lat 17:30-7-8 lat
18:15-9-10 lat 18:15-9-10 lat i 11-14 lat
19:00-11-14 lat

Dodatkowe kwalifikacje do grup dla dzieci, które nie pojawiły się w w/w terminach, będą odbywać się w każdą środę o godz. 20:00.

Zapraszamy!


Dodano: 19-08-2019 09:35
Dzielne pływaczki i pływacy nagrodzeni!
W dniu dzisiejszym zakończył się sierpniowy cykl bezpłatnej nauki pływania, organizowanej przez Centrum Sportu Wilanów w ramach akcji "Lato w mieście 2019". Uczestniczki i uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy dla dzielnej pływaczki i dzielnego pływaka oraz gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pływaniu.
Dodano: 29-08-2019 14:11

Zatrudnimy Ratownika

Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy poszukuje ratownika. Praca na pływalni przy ul. Wiertniczej 26a.  
Zainteresowane osoby proszę o przysłanie CV na adres

 lub tel. 22 8850060 w.101

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Centrum Sportu Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 26 a, 02-952 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez okres 3 miesięcy.  Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.  Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się  z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.
Dane kontaktowe IOD   
CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji -  są przechowywane przez okres  3 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”

Dodano: 26-08-2019 10:02

    

Dodano: 19-08-2019 10:43
Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki
OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA