Czekaj...

Regulamin karnetów - Gubinowska 28/30
 1. Karta jest własnością klienta, który dokonał jej zakupu w Centrum Sportu Wilanów m. st. Warszawy.
 2. Wstęp na pływalnię (rozliczenie usługi wg. cennika ) jest możliwy wyłącznie po okazaniu karnetu bądź zakupie biletu jednorazowego.
 3. Karta jest promocyjną formą wykupienia usług, o określonej wartości, według obowiązującego cennika bez rezerwacji terminu, z zastosowaniem regulaminów porządkowych Centrum Sportu Wilanów.
 4. Wstęp na podstawie karty może nastąpić wyłącznie w miarę dostępności miejsc, co określają przepisy ogólne Centrum Sportu Wilanów oraz grafiki obłożenia pływalni.
 5. W zależności od rodzaju usługi i czasu jej trwania elektroniczny system obsługi klienta odlicza określoną wartość z konta.
 6. Karta upoważnia do korzystania z usług przez okaziciela oraz osoby przez niego wskazane.
 7. Okres ważności kart o nominałach 100 zł wynosi 3 miesiące od daty zakupu.
 8. Okres ważności kart o nominałach 200 zł wynosi 4 miesiące od daty zakupu.
 9. Okres ważności kart o nominałach 300 zł wynosi 5 miesięcy od daty zakupu.
 10. Korzystanie z usług Centrum Sportu Wilanów na podstawie karty może się odbywać w godzinach 6:00 - 22:00 w dni powszednie i w godzinach 8:00-22:00 w weekendy (przy czym w dni powszednie od godz.7:10 do 18:00 z pływalni korzysta tylko młodzież szkolna). Centrum Sportu Wilanów m. st. Warszawy zastrzega sobie prawo wyłączenia z użytkowania pływalni w wypadku awarii, organizacji zawodów sportowych lub świąt.
 11. W momencie zakupu puli usług, za każdą kartę pobierana jest opłata w wysokości 10 zł. Płatność tylko gotówką.
 12. Konto karty można zasilić dowolną kwotą ( nominały z p.7,8,9) przy dowolnym stanie konta. W przypadku zasilenia karty przed upływem okresu jej ważności, pozostała w momencie dopłaty kwota przechodzi na kolejny okres ważności. Po upływie terminu ważności, karta niezależnie od stanu konta zostaje zablokowana- zawieszona i korzystanie z niej jest niemożliwe. Klient ma możliwość doładowania tej zwieszonej karty w ciągu 30 dni po upływie jej ważności, wtedy to karta ponownie będzie aktywna, a zablokowana na niej kwota po doładowaniu jej kwotą ( nominały z p.7,8,9) przejdzie na kolejny okres rozliczeniowy.
 13. Kwota wpłacona na karnet nie jest depozytem, lecz stanowi przedpłatę na poczet usług.
 14. Centrum Sportu Wilanów m. st. Warszawy nie dokonuje zwrotów wartości konta karty w przypadku:
  1. utraty lub zniszczenia karty,
  2. nie wykorzystania wartości karty w określonym terminie (patrz p. 7,8,9 ).
 15. W sytuacji zagubienia lub utraty karty, Centrum Sportu Wilanów m. st. Warszawy nie wydaje "DUPLIKATÓW" zaginionych egzemplarzy.
 16. Rozliczenie końcowe w momencie wykorzystania wykupionej puli usług, może nastąpić łącznie na podstawie karty i gotówki.
 17. Z jednej karty może korzystać jednocześnie 5 osób.
 18. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika karnetu-karty abonamentowej.
 19. Wraz z zakupem karty abonamentowej użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tego regulaminu.

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki


OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA