Czekaj...

O nas

STATUS PRAWNY

Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Centrum prowadzi działalność statutową na obszarze Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Zostało utworzone na podstawie Uchwały nr LXXI/1850/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Centrum Sportu Wilanów.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 949/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania zakładowi budżetowemu m.st. Warszawy pod nazwą Centrum Sportu Wilanów składników majątku m.st. Warszawy zostało ono wyposażone w dodatkowy majątek - obiekt przy ul. Wiertniczej 26a.


KOMPETENCJE

Do zakresu działań Centrum Sportu Wilanów należy w szczególności:

 1. Zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowymi, będącymi własnością m.st. Warszawy;
 2. Realizacja zadań m.st. Warszawy w zakresie kultury fizycznej w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego mienia;
 3. Konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej;
 4. Udostępnianie, w tym odpłatne, bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom m.st. Warszawy oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom sportowym, związkom sportowym i placówkom oświatowym;
 5. Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji mieszkańcom m.st. Warszawy, popularyzacji rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego trybu życia;
 6. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;
 7. Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
 8. Współpraca z organizacjami działającymi w sferze kultury fizycznej;
 9. Zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej;
 10. Wynajem obiektów i urządzeń do celów w szczególności związanych z organizacją wystaw, pokazów, imprez o charakterze publicznym oraz na cele inne niż prowadzenie działalności z zakresu sportu i rekreacji;
 11. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z obiektów, zarządzanych przez Centrum.

OBIEKTY SPORTOWE

 1. Obiekt sportowy ul. Wiertnicza 26A, 02-952 Warszawa
  W skład obiektu wchodzi:
  • kryta pływalnia
  • hala sportowa
  • zespół boisk sportowych
 2. Obiekt sportowy ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa
  W skład obiektu wchodzi:
  • hala sportowa
  • zespół boisk sportowych
 3. Obiekt sportowy ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa
  W skład obiektu wchodzi:
  • kryta pływalnia
  • hala sportowa
  • zespół boisk sportowych
  • kryte lodowisko sezonowe

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki


OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA