Czekaj...

Ogłoszenia

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Dodano: 3 stycznia 2020 15:47

Zapytanie ofertowe, rozstrzygnięcie

Bieżące utrzymanie i obsługa urządzeń i instalacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z dozowaniem środków chemicznych oraz prawidłowym ich utrzymaniem, zgodnie z dokumentacją projektową pływalni Centrum Sportu Wilanów przy ul. Gubinowskiej 28/30.  


Dodano: 18 listopada 2019 13:40

Ogłoszenie o przetargu, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Kompleksowa usługa dystrybucji i sprzedaży energii cieplnej dla obiektów Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26a w Warszawie w okresie 01.01.2020-31.12.2020r. 

Dodano: 15 listopada 2019 11:47

Zapytanie ofertowe, rozstrzygnięcie

Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej krytych pływalni Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26a w Warszawie oraz dostawę chemii sanitarnej do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji płyty basenowej krytej pływalni Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Wiertniczej 26a w Warszawie. 

Dodano: 12 listopada 2019 10:24

Zapytanie ofertowe, rozstrzygnięcie 

Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu sportowego przy ul. Wiertniczej 26a w Warszawie.

Dodano: 8 listopada 2019 12:50

Ogłoszenie o przetargu, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach sportowych Centrum Sportu Wilanów przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26a w Warszawie.

Dodano: 6 listopada 2019 07:55

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki


OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA