Czekaj...

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Centrum Sportu Wilanów dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

 

1. Wstęp Deklaracji

 

Centrum Sportu Wilanów dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony centrumsportuwilanow.pl.


Data publikacji strony internetowej2016-07-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji2020-07-05

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • cześć materiałów pochodzi z różnych źródeł
 • niektóre treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia2020-08-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Paweł Jankowski adres poczty elektronicznej  . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

2. Dostępność architektoniczna

 

Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego

 

Sposób Dojazdu

 

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Wiertniczej i Kolegiackiej. Dojścia piesze są od ulic Wiertniczej i Kolegiackiej. Przejścia dla pieszych od ul. Wiertniczej posiada sygnalizację świetlno-dźwiękową, przejście dla pieszych od Kolegiackiej nie posiada sygnalizacji świetlno-dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Trasa dojścia do Obiektów CSW jest płaska, szeroka, przez furtkę, bez schodów, podjazd do budynku Pływalni/Hali sportowej dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 120 cm.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 100 m:

Przystanek Wilanów 02 (pętla autobusowa Wilanów)

116 (kierunek CHOMICZÓWKA)

130 (kierunek CH BLUE CITY)

139 (kierunek METRO WILANOWSKA)

164 (kierunek OS.BERNARDYŃSKA)

519 (kierunek DW.CENTRALNY)

E-2 (kierunek NOWE BEMOWO)

N31 (kierunek DW.CENTRALNY)

N50 (kierunek METRO WILANOWSKA)

 

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na terenie CSW. Dojazd na w/w miejsca od ul. Kolegiackiej, przez szlaban wjazdu, za pobraniem biletu uprawniającego do wjazdu na teren Obiektu. Opłata pobierana jest w budynku CSW, na recepcji.

 

Obiekt Wiertnicza 26a administrowany przez Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów przystosowany jest do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne.

 

Wejście do budynku i strefa obsługi klientów

 

 • Wejście do Obiektu CSW Wiertnicza 26a jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku tabliczka, biały napis na czerwonym tle. Wejście główne jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia.
 • Przejście do sali obsługi klienta jest przez wiatrołap. Na lewo płyn do dezynfekcji rąk. Sala do obsługi klientów usytuowana wyłącznie na parterze jest przestronna bez oznakowania dotykowego na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.
 • Korytarze na parterze prowadzące do w.c. i szatni ogólnej. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
 • Klienci obsługiwani są wyłącznie na parterze, schody prowadzące na I kondygnację służą wyłącznie dla pracowników, a podczas imprez sportowych również do dostania się na trybuny/widownię.
 • Na parterze znajduje się winda, do której jest swobodny dostęp - wjazd, którą osoby z dysfunkcją ruchową bez problemu mogą przedostać się na 1 kondygnację na której mieszczą się trybuny/widownia oraz przedostać się na poziom -1, na którym znajduje się parking podziemny dla klientów.
 • Brak pętli indukcyjnych w budynku. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym na stronie.
 • Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze obok toalet męskiej i damskiej. Drzwi do toalety nie są uzbrojone w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.W skład Obiektu wchodzi:

 

 1. Administracja (1p., winda, pomieszczenie nr 2.06, 2.09)
 2. Kryta pływalnia (parter, swobodny dostęp)
 3. Hala sportowa (parter - swobodny dostęp do hali i szatni sportowych, 1p. winda, dostęp do trybun/widowni)
 4. Zespół boisk sportowych (teren zewn., swobodny dostęp)

 

1. Administracja

Pomieszczenia biurowe znajdują się na poziomie „+1”. Bezpośredni dostęp z poziomu „0”. Wysokość ciągów komunikacyjnych (min. 2,2m), poręcze w ciągach pieszych w budynku. Na korytarzu głównym znajduje się odpowiedni podjazd do windy o wymiarach 1,1m x 2,1 m, drzwi 0,9m x 2m, którą osoby z dysfunkcją ruchową bez problemu mogą przedostać się na poziom „+1”.

Pomieszczenie nr 2.06 - sekretariat oraz pomieszczenia dyrekcji.
Pomieszczenia nr 2.09 – kadry i księgowość.

Na poziomie „+1” brak toalety dla osób z niepełnosprawnością. Taka toaleta znajduje się na poziomie „0” obok toalet męskiej i damskiej.

 

2. Kryta pływalnia przy ul. Wiertniczej 26a

W klimatyzowanej hali basenowej znajduje się:

 • basen sportowy o wymiarach 12,5 m x 25 m, głębokość od 140 do 180 cm
 • basen rekreacyjny o wymiarach 11,4m x 6,10 m, głębokość od 80 cm do 110 cm z masażami bocznymi, dennymi - 4 szt. i masażami karku - 2 szt.
 • brodzik - pow. 37,3 m2 o głębokości od 40 do 50 cm z wodospadem
 • 2 wanny jacuzzi z hydro i pneumomasażami o głębokości 85 cm
 • 2 łaźnie koedukacyjne: sucha o pow. 5,5 m2 i parowa o pow. 8,89m2

 

Pływalnia wyposażona w odpowiedni podjazd do drzwi wejściowych, przystosowaną dla potrzeb niepełnosprawnych szatnię ogólną oraz osobną toaletę. Dodatkowo pływalnia wyposażona jest w dodatkowy wózek do przewozu osób niepełnosprawnych oraz windę/krzesełko umożliwiające wejście do niecki basenowej. Wysokość lad kasowych jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.  Punkty obsługi (recepcja) wyposażona jest w stanowiskowe pętle indukcyjne.

Jest swobodny dojazd do szatni/przebieralni rodzinnej, która jest udostępniana osobom niepełnosprawnym.  Za szatnią rodzinną znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi do toalety nie są uzbrojone w samozamykacz.

W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski. Natryski wyposażone  w dodatkowe siedziska dla osób z dysfunkcją ruchową Pływalnia nie jest wyposażona w sygnały dźwiękowo –  świetlne.

Przed obiektem na parkingu wytyczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

3. Hala sportowa przy ul. Wiertniczej 26a

Wielofunkcyjna hala sportowa o wymiarach 44 m x 26 m i wysokości max. 11,8 m (użytkowa 10,3 m) posiada 3 niezależne sektory.

Można w niej rozgrywać zawody w piłce ręcznej - boisko 20 m x 40 m, siatkówce, koszykówce oraz halowej piłce nożnej.

W hali znajduje się tablica świetlno-dźwiękową przystosowaną do rozgrywania zawodów we wszystkich wymienionych wyżej dyscyplinach oraz widownia mogącą pomieścić 356 osób - trybuny stałe (miejsca siedzące) oraz galeria z miejscami stojącymi oraz miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Hala sportowa wyposażona jest w odpowiedni podjazd do drzwi wejściowych, przystosowaną dla potrzeb niepełnosprawnych szatnię ogólną oraz osobną toaletę.

Dodatkowo dla niepełnosprawnych zawodników udostępniona jest szatnia sportowa do której jest szeroki swobodny dostęp oraz bezpośredni dostęp na płytę hali.

Obiekt jest wyposażony w  odpowiedni podjazd do windy, którą osoby z dysfunkcją ruchową bez problemu mogą przedostać się na 1 kondygnację na której mieszczą się trybuny/widownię oraz przedostać się na poziom -1, na którym znajduje się parking podziemny dla klientów.

Przed obiektem wytyczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przy których znajduje się bezpośredni dostęp do obiektu.

 

4. Zespół boisk sportowych

W skład kompleksu boisk przy ul. Wiertniczej 26a wchodzą:

 • boisko piłkarskie o wymiarach 75m x 45m
 • boisko do streetballa o średnnicy 16,9m
 • boisko do siatkówki i koszykówki 15m x 24m z dwumetrowymi polami za liniami końcowymi i bocznymi

 

Kompleks boisk znajduje się na terenie zewnętrznym, ogrodzonym. Do każdego boiska jest swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych, zarówno z zewnątrz obiektu CSW jak i miejsc parkingowych CSW (2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych).
Przy boiskach znajdują się trybuny.

 

Mając na względzie przyjazność dla osób z niepełnosprawnością wciąż poprawiamy dostępność naszych obiektów poprzez ułatwienie im możliwości do korzystania z wszelkich form aktywności jakie oferuje nasze Centrum Sportu Wilanów.

Zapraszamy państwa serdecznie do odwiedzania naszej infrastruktury obiektu Centrum Sportu Wilanów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

 

Informacje na temat cenników, grafików, regulaminów oraz dostępności obiektów CSW można uzyskać telefonicznie:

 • Biuro: tel. 22 885 00 60
 • Recepcja: 22 885 00 60 wew. 108

lub drogą elektroniczną:

 • Email:

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki


OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA / SYTA