Czekaj...

Sala konferencyjna - Wiertnicza 26a

Sala konferencyjna

Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJĘCIE SALI KONFERENCYJNEJ Wyłączne korzystanie z sali konferencyjnej do godziny 18:00 oraz w soboty i niedziele 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji. 60,00 zł 23%
2 WYNAJĘCIE SALI KONFERENCYJNEJ Wyłączne korzystanie z sali konferencyjnej po godzinie 18:00 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji. 80,00 zł 23%
3 WYNAJĘCIE SALI KONFERENCYJNEJ Wyłączne korzystanie z sali konferencyjnej 60 min. Podmioty komercyjne, firmy,  osoby fizyczne, instytucje 120,00 zł 23%

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki


OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA / SYTA